Pereiti prie turinio

Prietaisas tekstilës grifui nustatyti susideda ið padëklo ir atraminës plokðtelës, sujungtø tarpusavyje reguliavimo varþtais, su apvaliomis angomis centre bei puansono su adatos tipo kotu, judanèiu iðilgai bendros tø angø aðies. I, m. Labiausiai informatyvus yra grafikai tipiškų požymių paskirstymo kiekvienam konkrečiam vaikui. Angliški žodžiai nekeliami. Jie sukelia vidaus organų sujungimo ir jų funkcijų pokyčius, t.

Antropometriniai tyrimai. Antropometriniai rodikliai, jų apibrėžimas Antropometrinis tyrimas OPA

Atsakingoji redaktorė dr. Dileta Jatautaitė Recenzavo: dr. Dileta Jatautaitė, dr. Elena Stasiulevičiūtė, dr. Dileta Jatautaitė Valstybinė lietuvių kalbos komisija neprieštarauja.

Dirbo spaustuvės mašinistu ir mokėsi vakarinėje mokykloje. Lietuvai atkūrus nepriklausomybę, — m. Lietuvos kariuomenės pulkininkas Parašė ir parengė spaudai 27 mokomuosius, pedagoginius ir mokslinius veikalus, svarbiausias — Kario ugdymas.

liga peiliai sustaines kūginiai

Vadovėlis kariniams instruktoriams ir vadams Buvo Enciklopedinio karybos žodyno atsakinguoju ir moksliniu redaktoriumi, parašė daugiau kaip 70 proc. Turi sūnų ir dukrą, tris vaikaičius ir tris provaikaičius.

Todėl pirmą kartą Lietuvos kariuomenės istorijoje parengtas Lietuvių—anglų kalbų karo technikos žodynas Žodynas. Žodyne atrinkti Lietuvos ir kitų NATO šalių kariuomenėse dažniausiai vartojami sausumos pajėgų ginkluotės ir kovos technikos šaulių ginklų, artilerijos ir raketų, automobilių ir šarvuotosios technikos, karo radioelektronikos ir ryšių, kompiuterijos, karo inžinerijos, logistikos, karo topografijos ir meteorologijos bei kitos karo technikos terminai, kai kurie karo aviacijos ir karo laivyno terminai.

liga peiliai sustaines kūginiai

Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas Aps kas yra iš rankų sąnarių ligų E. Artilerijos enciklopedinis žodynas Art ; Enciklopedinis karybos žodynas KEnc ] terminai ir daugiau kaip 31 dvikalbių karybos žodynų E. Anglų—lietuvių kalbų karybos žodynas; E. Lietuvių—anglų kalbų karybos žodynas; E. Anglų—lietuvių kalbų karo technikos žodynas karo technikos ir jos vartojimo terminų, taip pat kitos technikos sustav tepalas elkas įvairių sričių terminų ir žodžių, dažniausiai vartojamų karinėje literatūroje.

Nemažai vietos skirta bendrosios technikos, fizikos, chemijos ir kitų mokslo sričių terminijai.

lietuvių–anglų kalbų karo technikos lietuvių–anglų kalbų karo ...

Iš viso Žodyne yra beveik 41 terminų ir žodžių. Šiuo Žodynu autorius siekia užbaigti kiek tai įmanoma vienam žmogui lietuviškos karybos terminijos pagrindų rengimą ir tikisi, kad jo pradėtą darbą liga peiliai sustaines kūginiai kiti Lietuvos kariuomenės karininkai ir specialistai. Diletai Jatautaitei, Genovaitei Laugalienei, prof. Valdui Rakučiui, prof.

Algirdui Smilgevičiui, dr. Elenai Stasiulevičiūtei, dr. Alvydui Umbrasui. Būsiu dėkingas už pastabas ir pasiūlymus, jų laukiu šiuo adresu: Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija, Šilo g.

Rūšiniai terminai dedami pagrindinio termino lizde, pvz. Svarbiausi ir turintys daug porūšinių terminų rūšiniai terminai pateikiami pagrindiniame lizde ir nurodomuoju straipsniu pagal abėcėlę, pvz. Kai rūšinis terminas turi du jungtuku sujungtus pagrindinius žodžius, pvz.

Transcription 1 2 Lietuvos Respublikos valstybinio patentø biuro oficialiame biuletenyje skelbiami iðradimai, dizainas, prekiø þenklai, registruoti Lietuvos Respublikos registruose pagal m.

Antraštiniai žodžiai rašomi mažąja raide išskyrus tikrinius vardus padidintu pusjuodžiu šriftu, pvz. Sinonimai rašomi kursyvu, atskiriami kableliu, pvz.

lietuvių–anglų kalbų karo technikos lietuvių–anglų kalbų karo - PDF Free Download

Lietuviški žodžiai, išskyrus paaiškinimus ir tarnybinius žodžius, yra sukirčiuoti. Daugiareikšmių antraštinių žodžių reikšmės skiriamos pusjuodžiais arabiškais skaitmenimis, pvz.

Pirmoji reikšmė paprastai yra pagrindinė, dažniausiai vartojama; toliau dedamos siauresnės, konkretesnės ir perkeltinės reikšmės.

  • Vertinimo indeksai - vertinimo indeksai Raumenų galia - raumenų jėga.
  • Gydymas osteoartrito sąnarių tradiciniais metodais
  • Охранник покачал головой.
  • Vitaminas 12 sąnarių skausmas

Šios reikšmės žymimos pažymomis, pvz. Istorizmai ir pasenę žodžiai pažymėti dviem žvaigždutėmis, pvz. Vienodai tariami, bet visai kitos reikšmės žodžiai homonimai pateikiami atskirais antraštiniais žodžiais su romėnišku skaitmeniu po antraštinio žodžio, pvz. Fakultatyvi neprivaloma termino ir jo angliško atitikmens dalis dedama lenktiniuose skliausteliuose, pvz.

Kai kur lenktiniuose skliaustuose pateikiama termino santrumpa, pvz. Paaiškinimai rašomi kursyvu lenktiniuose skliaustuose. Sinonimiški ir artimos reikšmės vieno kurio lietuviško žodžio angliški atitikmenys atskiriami vienas nuo kito kableliu, kai reikšmė nutolusi, — kabliataškiu. Anglų kalbos žodžiai rašomi pagal britiškojo rašybos varianto normas. Angliški žodžiai nekeliami.

Antropometriniai tyrimai. Antropometriniai rodikliai, jų apibrėžimas Antropometrinis tyrimas OPA

Amerikietiškasis rašybos variantas žymimas amer. Kiekvienas antraštinis žodis turi kalbos dalies pažymą n — daiktavardis, a — būdvardis arba būdvardiškasis žodis, v — veiksmažodis, adv — prieveiksmis ir kt.

Moteriškosios giminės pažymą fem turi daiktavardžiai su galūne -is, pvz. Greta lietuvių kalbos vyriškosios giminės daiktavardžių, būdvardžių ir dalyvių, reiškiančių vyriškosios ir moteriškosios giminės asmenis ir savybes, pateikiama ir moteriškosios giminės galūnė, pvz. Prie angliškų atitikmenų dažnai dedamas anglų kalbos prielinksnis, rodantis anglų kalbos žodžių, ypač veiksmažodžių, valdymą, pvz.

liga peiliai sustaines kūginiai

Lietuviškų žodžių valdymas dažniausiai nenurodomas. Bet norint patikslinti anglų kalbos prielinksnio reikšmę, kartais rašomas ir lietuviškas prielinksnis, pvz. Nuoroda gali būti dvidalė — pirmiausia į gimininį terminą, paskui į rūšinį pvz.

Tipiška žodyno lizdo sandara yra tokia: po antraštinio žodžio rašoma kalbos dalies, stilistinės ir kt. Tokių žodžių formos spausdinamos 1 priede.

Didžiosios Britanijos ginkluotosios pajėgos chem.

Didžioji Britanija dgs. MNG modal. NATO niek. OEG ofic. PM polit.

liga peiliai sustaines kūginiai

RCHB rdl. RM rus.

SM SP spec. TTCh vad. VFR vid.

  • Мой дружок скоро заснет как убитый.
  • Liaudies metodas gydymas artrozė
  •  Смотрите.
  • Gydymas bursitas nuo peties sąnario alkūnės

Chemijos terminų aiškinamasis žodynas, V. Civilinės aviacijos terminų žodynas. Dabartinės lietuvių kalbos žodynas, IV patais. Terminai ir apibrėžimai. Elektrotechnikos terminų žodynas, K. Enciklopedinis karybos žodynas, V. English-Russian military dictionary, vol.

Atsakingoji redaktorė dr. Dileta Jatautaitė Recenzavo: dr.

Fizikos terminų žodynas, V. FM Operations, Washington, Combat Skills of the Soldier, Washington, NBC Handbook, Washington, The Infantry Platoon and Squad.

Glossary of Abbreviations. Oberammergau, Germany, Infantry Tactical Doctrine.

liga peiliai sustaines kūginiai

Volume 1. The Infantry Company Group. Pamphlet No. Infantry Company Group Tactics.

Peilių svaidymas (Метание ножей) 3

Kartografijos ir geodezijos terminų žodynas, V. Kisinas E. Apsaugos liga peiliai sustaines kūginiai naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas, V. Artilerijos enciklopedinis žodynas, V.

Anglų—lietuvių kalbų karybos žodynas, V. Kario ugdymas, V. Lietuvių—anglų kalbų karybos žodynas, V. Anglų—lietuvių kalbų karo technikos žodynas, V. Land force tactical doctrine, ATP 35 A Laugalienė G. Karinis anglų—lietuvių kalbų žodynas, V. Mokomasis anglų—lietuvių ir lietuvių—anglų kalbų karybos žodynas, V. LR karo prievolės įstatymas 10 22 Nr.